CARRETONS ELEVADORS

Reparació, manteniment, venda, renting, lloguer i gestió de flotes de carretons elevadors.
Solucionem necessitats. Estudiem el medi físic, la mercaderia per moure i les circumstancies particulars per a suggerir la millor solució per a la logística interna de la seva empresa.
Facilitem les màquines d'elevació i transport intern en lloguer, venda o renting, busquem la millor formula financera, i li donem suport tècnic i de manteniment perquè cada màquina sigui una bona experiència de rendibilitat i funcionalitat, i perquè les seves activitats no s’aturin. 


  

forklift

Carretillas elevadoras.

Reparación, mantenimiento, venta, renting, alquiler y gestión de flotas de carretillas elevadoras.

Solucionamos necesidades. Estudiamos el medio físico, la mercancía a mover y las circunstancias particulares para sugerir la mejor solución para la logística interna de su empresa.

Facilitamos las máquinas de elevación y transporte interno en alquiler, venta, renting, … buscamos la mejor formula financiera y le damos soporte técnico y de mantenimiento para que cada máquina sea una buena experiencia de rentabilidad y funcionalidad, y para que sus actividades no paren.
Adreça

C/ Itàlia, 2, nau 1 
08700 Igualada (Barcelona) 


Contactar 

Email: info@tallerscitoler.com
Telèfon: +34 93 804 43 98
Avis legal
This site was designed with Mobirise