Que fem

Citoler

Tallers Citoler, S.L. es una empresa amb tres àrees de especialització:

- Automòbils: Multi marca. Reparació de automòbils i manteniment de flotes.

- Carretons elevadors i AGV: Venda de maquines noves i usades, lloguer, reparació i manteniment.

- Solucions integrals per a la logística.

Taller reparacio Citoler

*Som taller de reparació.

Taller propi amb tècnics qualificats i especialistes tant en automòbil com en carretons elevadors. Per reparar i fer els manteniments dels automòbils i les maquines amb garanties i en un temps mínim.

Tenim acords amb diverses marques per a disposar de recanvis originals.

Carretons elevadors Citoler

*Venda de carretons elevadors nous i usats; venda directa i renting.

Podem oferir la maquina que millor s’adapta a les necessitats de cada client.

Accessoris per a manipulació de tota mena de mercaderies.

Xarxa de contactes que ens permet tenir disponible una molt complerta gama de carretons elevadors de segona mà, per poder oferir el que millor s’adapti a cada circumstancia.

Alquiler carretillas elevadoras Citoler

*Lloguer carretons elevadors que tenim en propietat.

Ampli parc de carretons elevadors de lloguer i per substitució. Per abaratir costos, per oferir serveis per a puntes de feina, per a que mentre es repara una maquina el client pugui continuar treballant.

Solucions per la logistica Citoler

*Implementem instal•lacions, clau en mà, de processos de gestió de magatzems.

*Proporcionem software i hardware per les operacions de moviment de mercaderies.

Software de gestió i control de màquines i productes emmagatzemats. Elements de seguretat com control de màquines i persones en magatzem. Hardware com tablets, terminals embarcats o de mà, pistoles escàner, etc. adaptables a la majoria de sistemes implantats. 

Post venda Citoler

*Serveis post venda i manteniment de totes les nostres màquines i instal·lacions.

*I, ¿què més necessiteu?. Digueu-nos, que segur que trobem la solució. 

Que hacemos

Citoler elements per a la logistica

Tallers Citoler es una empresa con tres áreas de especialización:

- Automóviles multimarca: Reparación de automóviles y mantenimiento de flotas.

- Carretillas elevadoras y AGV: Venta de máquinas nuevas y usadas, alquiler, reparación y mantenimiento.

- Soluciones integrales para la logística. 

Taller reparacion Citoler

*Somos taller de reparación.

Taller propio con técnicos cualificados y especialistas tanto en automóviles como en carretillas elevadoras. Para reparar y hacer los mantenimientos de los automóviles y las máquinas con garantías y en un tiempo mínimo.

Tenemos acuerdos con diversas marcas para disponer de recambios originales. 

Carretillas elevadoras CAT. Citoler

*Venta de carretillas elevadoras nuevas y usadas; venta directa y renting.

Podemos ofrecer la máquina que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente.

Accesorios para la manipulación de toda clase de mercancías.

Red de contactos que nos permite tener disponible una gama muy completa de carretillas elevadoras de segunda mano, para poder ofrecer la que mejor se adapte a cada circunstancia. 

Alquiler carretillas elevadoras

*Alquilamos carretillas elevadoras que tenemos en propiedad.

Amplio parque de carretillas elevadoras para alquiler o sustitución. Para reducir costes, para ofrecer servicio en puntas de trabajo, para que mientras se repara una máquina el cliente pueda seguir trabajando. 

Terminales de mano Citoler

*Implementamos instalaciones, llave en mano, de procesos de gestión de almacenes.

*Proporcionamos software y hardware para las operaciones de movimiento de mercancías.

Software de gestión y control de máquinas y de productos almacenados.

Elementos de seguridad como control de máquinas y personas en almacén.

Hardware como tablets, terminales embarcados o de mano, pistolas escáner, etc. adaptables a la mayoría de sistemas implantados. 

Post venta Citoler

 *Servicio postventa y mantenimiento de todas nuestras máquinas e instalaciones.

*Y, ¿qué más necesita? Díganoslo que estamos seguros de encontrarle la solución. 

The website was built with Mobirise